Friday, September 19, 2014

labour commission warned to eendau about employes resignations

'ఈనాడు' యాజమాన్యానికి లేబర్ కమిషన్ తాఖీదు

ఉద్యోగుల నుంచి బలవంతానా రాజీనామాలు చేయిస్తే పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం-1947 తదితర చట్టాల కింద చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని 'ఈనాడు' పత్రిక వ్యవస్థాపకుడు సీ హెచ్ రామోజీరావు కుమారుడు, మానేజింగ్ డైరెక్టర్ సీ హెచ్ కిరణ్ ను తెలంగాణ కార్మిక శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు మూడు పేజీల లేఖను లేబర్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఏ అశోక్ గారు కిరణ్ కు పంపించారు. 

ఈ నెల పన్నెండో తేదీన బాధిత ఉద్యోగులు-యాజమాన్య ప్రతినిధులతో జరిగినకీలకమైన మీటింగ్ ను ప్రస్తావిస్తూ..."సుదీర్ఘ చర్చల్లో... ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసారన్న దాన్ని స్పష్టంచేయలేకపోయింది. అదే సమయంలో సమస్య కు సంబంధించిన ఏ ప్రశ్నకూ సరైన సమాధానం చెప్పలేక పోయింది,"  అని కమిషనర్ గారు స్పష్టం చేసారు. 
ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసిఉంటారన్న దాన్ని నమ్మే పరిస్థితి లేదని కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో... ఈనాడు ప్రచురుణ సంస్థలో "పారిశ్రామిక శాంతి" ఉత్తమ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా డాక్టర్ అశోక్ గారు ఒక ఐదు పాయింట్లు "అడ్వైజ్" పేరిటనే యాజమాన్యానికి స్పష్టం చేసారు.

కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులను కూడా అమలు చేయాలని ఇందులో సూచించారు కానీ దానికి కాలపరిమితి విధించలేదు. బహుశా ఇప్పటికే...  'ఈనాడు' కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడిందని, ఈ విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకుపోయే దమ్మున్న మనిషులకే వదిలేసినట్లు ఉంది.    

1)To treat all the resignations of all your non-journalist employees, submitted during the past 30 days (particularly all those dated 30-8-2014) as null, void, invalid and non-existent, as the employees  themselves have openly declared that the said resignations were coerced but not their voluntary acts. Consequently not to act upon any such resignation. 

2) In case the management intends to offer any Voluntary Retirement Scheme to its employees, it is at full liberty to do so, by adhering to prescribed procedure which requires, first communicating in writing the each and every detail of the proposed Scheme to each and every employee supposed to be covered by the Scheme, followed by extensive open discussions about the pros and cons therein, so as to give sufficient opportunity to the employees to freely think and act, if opting for the Scheme would really benefit him. Any element of force against the employees, to opt for VRS, would render the Scheme as expression of unfair labour practice;

3) To maintain all the postings of the employees as they exist as on 12-9-2014 and any sort of transfers or physical movements from the existing placement, at this juncture, would be liable to be treated as victimization of the employees;

4) To implement the Majathia Wage Board Award to all the eligible employees of the establishment, strictly adhering to the schedule fixed by the Hon'ble Supreme Court through its orders dated 7-2-201,

5) To note that any deviation from the above will render the management liable for action under the Industrial Disputes Act, 1947 and other laws, as many applicable.  
ఈ పై అంశాలు తెలుగులో సంక్షిప్తంగా... 

1) గత నెలరోజుల్లోని అన్ని రాజీనామాలు చెల్లవు. అవి స్వచ్ఛందం కావు.
2) స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణపై అందరికీ ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వాలి.
3) 12.9.2014 తరువాత జరిగే బదిలీలన్నింటినీ ఉద్యోగులపై కక్షసాధింపుగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
4) 7.2.2014 సుప్రీం తీర్పు ప్రకారం మజీతియా వేజ్ బోర్డు అవార్డు అమలు చేయాలి.
5) వీటిల్లో ఏది ఉల్లంఘించినా పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోబడును. 

(నోట్: ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఎడిటర్ గారు ఆ మూడు పేజీలు  పంపబట్టి ఈ పోస్టు రాయడానికి వీలు ఏర్పడింది. 'ఈనాడు' ఉద్యోగులు ఇప్పటికైనా బైటి ప్రపంచానికి సమాచారం ఇస్తే బాగుంటుంది.) 

Tuesday, September 16, 2014

Give Life to your Thoughts (for engineering students and all)

Give Life to your Thoughts
             
“Sense of curiosity is Nature’s original school of education”.
EngineeringHi Folks,All of you have become budding engineers. You are entering into a new environment where imagination, creativity, and innovation play an important role. There must be a lot of change in your mind set from that of past. From today onwards you must think independently, creatively with innovative ideas. Otherwise you can’t reach the heights that where set by Mokshagundam Visveswaraiah K.L.Rao and Abdul Kalam and several other eminent engineers. 

Albert Einstein once said - Your imagination is your preview of life's coming attractions.
World’s most popular inventions came out original thinking. Think in your own way, let the thoughts come to your mind, wrestle with them, try to put them to test; but never brush them aside or reject them and most importantly never kill them. Give life to your own thoughts by translating them into practice and see the change. They are the most important assets you can ever have in this world. 

If mans thoughts are not dissipated, if his mind is not perplexed, then there is no fear for him while he is watchful. Let the wise man guard his thoughts, for they are difficult to perceive, very artful, and they rush wherever they list thoughts well guarded bring happiness. 

Make your Dreams true:Dreams are illustrations, from the book your soul is writing about you. Dreaming is a favourite hobby for many. Without dreams, life seems under its own limitations. Let your imaginations take the wings and dream all the possible realities you would like to convert. Dreams are like the paints of a great artist. Your dreams are your paints; the world is your canvas. Believing is the brush that converts you dreams into a masterpiece of reality. Keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work determination, and dedication. Remember all things are possible for those who believe.

Be an original thinker:“The more a man thinks, the better adapted he becomes”
The positive thinking enlightens the whole way of our life. Our thoughts, our ways of thinking and our state of mind reflect the inner personality of our real selves. Be an optimist; spread the impacts of your positive attitude around everybody related to you. Be an ideal for others set an example to others with your original way of thinking. World’s most popular inventions happened with original minds. Our wealth of ideas is our greatest capital. Preserve this as it will play a great role to distinguish you from others. Our whole life is nothing but the outer manifestation of our inner thought. Our thoughts control our behaviours and personality. Both negative and positive thoughts make impacts on our way of living. 

Miracles of right thoughts:The power to believe in you is the power to change fate. Human mind is the remote control of our system. What we think is how we behave. Our thoughts control our behaviours and personality, we deal our situations in life according to our state of mind; both negative and positive thoughts make impacts on our way of living. We should know how to think right and inspire others with our approach towards life. Right thoughts inspire and teach us how we can do wonders in life with right ways of thinking and believing. This is just an effort to enlighten our knowledge and build a better personality in every individual.

Give without expectations: The best things in life are unexpected because there were no expectations. Sharing without expecting anything in return always satisfies your ability to give expectations often hurts when not fulfilled up to our imaginations. Keep high aspirations moderate expectations, and small needs. Gaining anything small always seems to be big when gained without any expectations. Try and see how much it satisfies you. The secret to true happiness is a combination of low expectations and insensitivity. 

Never doubt yourself:“Let us never doubt what nobody is sure about”
As you were growing up, you may have been told over and over that you were good at doing something. You believed it. Similarly, if you constantly, tell people they are doing a good job, they will eventually believe it even if, in the beginning, they have doubts about their ability, in essence, we become what we believe. If you find doubt yourself stop and reflect on all your past achievement. Be confident about yourself. Don’t let other people erode your confidence. Successful people know that the greater their self confidence, the greater their achievements. Don’t feed your mind with negative thoughts. If you do, you will come to believe them. The secret to self confidence is to feed your mind with positive thoughts, surround yourself with people who give you positive support.

Don’t fear your mistakes:“The fear of lord is the beginning of knowledge”
There are no mistakes or failures only lessons. Learn from your mistakes as well as your triumphs. Examine decisions you have made in the past, as they will teach you more than you will learn from most other sources. Though some decisions will not seem important, all decisions shape our lives and should be regarded as educational. Apply that knowledge to your current dilemma. A man must be big enough to admit his mistakes smart enough to profit from them and strong enough to correct them. We all make mistakes in life, and with each mistake we tend to grow wiser, not to commit the same mistake again. One mistake is a way to a wiser decision making that we don’t repeat the same mistake again. Every step is a master of teaching we learn every day and every moment of our lives.

Appreciate yourself:Learn to love and appreciate yourself. You are deserving and special as anybody else. Many times you let go and under estimate yourself. Its important for to pamper and appreciate yourself. There’s no harm in looking into the mirror and smiling for what you are and how you look. Appreciating builds self confidence. Value yourself. Take criticisms as compliment to understand and love you more. Believe in the idea of feel good factor. Let everyone know how much you love and value yourself as a person. Being positive about your way of living 
must reflect the way you carry yourself.

Saturday, September 13, 2014

eenaduku chukkeduru...

'ఈనాడు'కు గట్టి షాక్-ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట

*రంగంలోకి దిగిన తెలంగాణ లేబర్ కమిషన్ 
*బలవంతపు రాజీనామాలు చెల్లవని స్పష్టీకరణ
*వేజ్ బోర్డ్ సిఫార్సులు అమలు చేయాల్సిందేనని ఆదేశం

*బలవంతపు రాజీనామాలు నేరమని హెచ్చరిక
*70 మంది బాధిత ఉద్యోగుల సాక్ష్యం  
*"రామోజీ చేయమంటే ఇలా చేస్తున్నారా?" అని ప్రశ్న 

మీడియా చేతిలో ఉంది కదాని ఇష్టమొచ్చినట్లు ఉద్యోగులను పీకిపారేయవచ్చని అనుకున్న 'ఈనాడు' యాజమాన్యానికి తెలంగాణా ప్రభుత్వం పరోక్షంగా గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. తమను ఉద్యోగాల నుంచి నిర్దాక్షిణ్యంగా బలవంతంగా పీకేసారని హోం మంత్రి నాయని నరసింహా రెడ్డి గారికి ప్రాసెస్ సెక్షన్ ఉద్యోగులు చేసిన ఫిర్యాదుకు స్పందిస్తూ లేబర్ కమిషనర్ శుక్రవారం నిర్వహించిన కీలక సమావేశంలో 'ఈనాడు' కు చుక్కెదురు అయ్యింది.

'ఈనాడు' చరిత్రలోనే మొట్టమొదట సారిగా... దాదాపు 70 మంది పదవీచ్యుత ఉద్యోగులు లేబర్ కమిషనర్ ముందు హాజరై తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. అప్పారావు గారు సహా ఐదుగురు యాజమాన్య ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈ పంచాయితీ జరిగింది. సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరున్నర వరకు ఈ సమావేశం ఆసక్తికరంగా జరిగింది. పిచ్చ పిచ్చ కారణాలతో యాజమాన్యం ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తే దద్దమ్మల్లాగా ఏడుస్తూ ఇంకో ఉద్యోగం చేసుకోవడం, చస్తూ బతకడం అలవాటైన తెలుగు జర్నలిస్టులకు ఈ శ్రామిక జీవులు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చారు.    

"జనాలకు నీతులు చెప్పే వాళ్ళే ఇలా బెదిరించి రాజీనామాలు తీసుకుంటారా?" అని కమిషనర్ మానేజ్మెంట్ ప్రతినిధులను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. వివిధ జిల్లా నుంచి వచ్చిన ఉద్యోగులు తమను ఎలా వుద్యోగం నుంచి తొలగించినదీ చెప్పారు. ఈ బలవంతపు రాజీనామాలు చెల్లవని ఆయన స్పష్టం చేసారు. ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా... "ఇలా రాజీనామాలు తీసుకోవాలని మాకు మానేజ్ మెంట్ చెప్పింది," అని అప్పారావు బృందం చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. 'మానేజ్ మెంట్ అంటే రామోజీ రావు గారా? అని కూడా అడిగారు. "దానికి సమాధానంగా... మానేజ్ మెంట్ అని మాత్రమే చెప్పి తప్పించుకున్నారు," అని సాక్షుల్లో ఒకరు ఈ బ్లాగుకు చెప్పారు.

'ఈ రాజీనామాలు చెల్లవు. ఇలా హెరాస్ చేస్తే మాకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు," అని కూడా కమిషనర్ చెప్పారట. సాధ్యమైనంత త్వరగా వేజ్ బోర్డ్ సిఫార్సులు అమలు చేయాలని, ఆ తర్వాతనే 'గోల్డెన్ హ్యాండ్ షేక్' (స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ గురించి ప్రతిపాదించాలని కూడా హితవు పలికారు.
ఉద్యోగులు ఎక్కువైనందునే తొలగించాల్సి వస్తుందని అప్పారావు బృందం చెప్పినపుడు... అలాంటప్పుడు డిప్యుటేషన్ కింద వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎందుకు తెచ్చారన్న ప్రశ్న కూడా ఎదురయ్యిందట. మెషిన్, ప్రాసెస్, పాకింగ్, సెక్యూరిటీ విభాగాల నుంచి దాదాపు ఏడువందల మందిని బలవంతంగా తొలగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో 'ఈనాడు' లో శ్మశాన వైరాగ్యం నెలకొంది. సీనియర్లు తీరని మనోవేదన అనుభవిస్తూ పనిచేస్తున్నారు... గత నెలన్నరగా.  
"ఇది ఒక అద్భుత విజయం. ఇప్పుడు జర్నలిస్టులను, ముఖ్యంగా సీనియర్లను, పెద్ద ఎత్తున ఇళ్ళకు పంపాలన్న యాజమాన్యం ప్లాన్ కు గండి పడినట్లే. అయితే... చట్టాలను ధిక్కరించే వారి ఎత్తుగడలు ఎలాగైనా ఉండవచ్చు, ఎవరినైనా మానేజ్ చేసే సత్తా వారికి ఉంది" అని ఒక బాధిత ఉద్యోగి అన్నారు. అది నిజమే. 
ఉద్యోగాలు పోతాయని, పోతే ఎలా? ఇదేమి దారుణం? అని ఇంటా బైటా ఏడ్చిమొత్తుకునే ఉద్యోగులు... ఎవరో తోడు వస్తారని... ఏదో మేలు చేస్తారని... భ్రమలు పెట్టుకోకుండా... అర్జెంటుగా ఏకం కావాలి. హక్కులు తెలుసుకోవడం, వాటికోసం పోరాడటం తక్షణావసరమని గ్రహించాలి. ఈ కార్మికుల ఐక్యతకు ఇంతకు మించిన అవకాశం రాదని 'ఈనాడు' ఉద్యోగులు గ్రహించి సంఘటితం అయితే వాళ్ళకే మంచిది.

Thursday, September 11, 2014

ts print media employees in crisis eenadu employees

Tuesday, August 5, 2014

'ఈనాడు' ఉద్యోగుల్లో, కుటుంబాల్లో విషాదం

1974 లో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఆరంభమై... జర్నలిజం చరిత్రలో తనకంటూ ఒక అద్భుత అధ్యాయాన్ని నిర్మించుకున్న 'ఈనాడు' సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్లో, వారి కుటుంబాల్లో గత నలుగు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విషాదం ఇప్పుడు గూడుకట్టుకుంది. అక్కడ జర్నలిస్టులు, నాన్ జర్నలిస్టులు, కార్మికులు... ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి నిస్పృహతో గడుపుతున్నారు. 

అందుకు కారణాలు... 
1) ప్రాసెసింగ్ సెక్షన్ లో పనిచేస్తున్న దాదాపు 150 మందిని ఉన్నపళంగా 'వదిలించుకునేందుకు' యాజమాన్యం కసరత్తు మొదలెట్టడం. చెప్పిన ప్రకారం రాజీనామా చేయని వాళ్లకు అదనంగా కొంత చెల్లించి వదిలించుకోవాలని చూడడం

2) ఫోటో గ్రాఫర్లపై కూడా యాజమాన్యం కన్నుపడడం 

3) సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సోమాజిగూడ నుంచి ఊరవతల ఉన్న ఫిల్మ్ సిటీ కి తరలించాలని నిర్ణయించడం

4) ఏడాదికి డెబ్బై కోట్లు ఆదా చేసుకునేవిధంగా వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం

ఇటు తెలంగాణా ఏర్పడిన తర్వాత, అటు పక్క చంద్రబాబు వచ్చాక... తమ బతుకుల్లో పెద్ద మార్పు వచ్చిందని అక్కడి ఉద్యోగులు పలువురు మా బృందం తో అన్నారు. "నేను ఇప్పుడు ఆఫీసుకు వెళ్ళాలంటే 116 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి. ఉద్యోగాలు పోయి కొంతమంది ఏడుస్తుంటే... 20-30 ఏళ్ళు సేవ చేసాక... ఒళ్ళు, పర్సు హూనమయ్యేలా ప్రయాణం చేయాల్సిరావడం మా తలరాత," అని ఒక సీనియర్ జర్నలిస్టు వ్యాఖ్యానించారు. 

ఇప్పటికే... Delhi, Mumbai మినీ ఎడిషన్లను పీకేసిన యాజమాన్యం...ఎప్పుడు ఏమి విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందోనని ఉద్యోగులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. "1974 ఆగస్టు లో మొదలైన 'ఈనాడు' 2014 ఆగస్టు కల్లా ఏమైపోతుందో..." అన్న భయం నాకుందని ఒక 30 ఏళ్ళు ఇందులో పనిచేసి... తన భవిత గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ఒక ఉద్యోగి చెప్పారు.

Saturday, September 6, 2014